Placering av ett fyrkantigt restaurangbord

Hur optimerar man sin lokal för maximalt antal sittplatser utan att det känns trångt och bökigt? Givetvis varierar möbleringsmöjligheterna rejält mellan ett ”hål i väggen”, food-courts och traditionella restauranger och caféer. På ett litet pittoreskt gatucafé kan man stå ut med viss trängsel medans förväntningarna på (viss) avskildhet och komfort är betydligt högre på ett ställe där man kanske äter en trerätters middag.

55 cm mellan bordens kortsidor,nockarna, är att rekommendera. Då kan en person med normal kroppsbyggnad enkelt ta sig mellan borden. 

60 cm i utrymme för att obehindrat kunna resa sig är tumregeln.

Man behöver cirka 60 cm ”spelrum” från bordets ytterkant för att kunna skjuta ut stolen och resa sig. Ett normalt restaurangbord med bredden 70 cm behöver alltså 60cm+70(bordskivans bredd)cm+60cm=190 cm i utrymme för att kännas komfortabelt.

Bordsstativ till runda bord

Vi väljer att endast fokusera på stativ som är fästa mot skivans mitt, d v s centrerade bordsstativ. Mest vanligt förekommande är den s k kryssfoten, rund fot eller fyrkantig fot.

För runda bordsskivor med mindre diameter fungerar ofta en tretåig fot, men det är inget som rekommenderas för fyrkantiga skivor då dessa har en annan belastningsprofil. Tipprisken blir nämligen överhängande.

En generell tumregel säger att bordsstativets bas, dvs den del som anligger golvet, minst skall ha en yta(area) som multiplicerat med 3 inte överstiger bordsskivans area. Alltså om vi har ett stativ med rund bas med en diameter på 40 cm så kan skivans maximala yta vara 0,39m2.

Ett stativ måste ha en viss storlek så att bordet inte tippar.

Arean beräknar man 40cm x 3,14(Pi)=0,13m2. Alltså 0,39,m2 om man multiplicerar med 3.

0,39 m2 omvandlas sedan till diameter, d v s en bordsskiva på 70 cm i diameter.

Orkar man inte räkna ut detta själv finns det fantastiska hjälpmedel på nätet, t ex denna https://www.raknare.net/mathematics/area-cirkel

Bordsben eller bordsstativ?

Svaret på den frågan är bordsstativ alla dagar i veckan. Det finns kanske vissa estetiska skäl att ha ben i bordets ytterkanter, men kom ihåg att de är skrymmande, platsbegränsande och obekväma när man drar om borden. Stolarna blir plötsligt flaskhalsen vid all möblering.

Det är dessutom lättare att håla rent kring ett centrerat stativ.

De flesta stativ för professionell användning har i dag reglerbara tassar under fötterna. Som regel kan dessa justeras ±1,5 cm i höjdled.

När man köper sina restaurangmöbler från en etablerad handlare finns det knappast risk för underdimensionerade bordsstativ som tippar(upplys alltid om skivans storlek om du enbart söker stativ), men köper man på eftermarknaden bör man vara observant på detta.

Tipprisken blir större ju högre upp från golvet bordsskivan sitter varför man strävar efter en låg tyngdpunkt på stativet. Lite enkelt kan man säga att man skickar ner vikt i stativet. Därför måste ett lättare stativ kompensera för sin låga vikt med en större yta på foten relativt till bordskivan. 

Placering kring runda bord

Ett runt bord är ett smart sätt att möblera om rummet har många hörn och vinklar. Ett rätvinkligt bord bör följa väggarnas vinklar för att inte upplevas som malplacerat. Ett runt bord ”blendar” in på de allra flesta ställen.

Givetvis är det en fördel att sällskapet hela tiden kan se varandra, men ett större runt bord tar också upp mycket yta som i sin tur också minskar platsutnyttjandegraden i matsalen.

Det finns vissa enkla regler att följa, så här får vi damma av de gamla matteböckerna(lugn, det är fortfarande bara mellanstadienivå) och titta på diameter, area och omkrets.

En traditionell rund ”tvåa” har en diameter på 70 cm(barbord och cafébord är mindre). Omkretsen får man fram genom att multiplicera diametern med pi(3,14)

Omkrets=70 cm x 3,14 =210,8 cm

På ett fyrkantigt bord krävs en bredd på 60 cm och ett djup på 35 cm per person, men får då tre och halv person plats runt ett bord med diametern 70 cm(210 cm/60=3,5)? Svaret är nej. Inte om skall kunna duka upp med porslin i alla fall.

Uppdukning med större tallrikar, sideassietter mm kräver en större bordsyta.

Om man utgår från en rund skiva med 70 cm i diameter, och liksom lägger en rektangulär skiva med måttet 60×70 cm över den för att få fram hur mycket plats som krävs för en person och sedan gör samma sak på den andra sidan får man fram vilken diameter som krävs genom att dra ett streck mellan hörnen på dessa rektanglar

Man ser då att ett runt bord för 4 personer minst kräver en omkrets på cirka 90 cm. För ökad sittkomfort och möjlighet att duka upp med porslin som serveras apart bör man överväga 110 cm i diameter.

Serverar man enklare barrätter eller driver café räcker 90 cm gott och väl.

2 personer    60-70 cm

4 personer    90 -110 cm

6 personer    120 cm

8 personer    160 cm

Restaurangbord för sex personer

Om varje plats kräver 60 cm så kan man frångå den regeln med ett bord för 6 personer. 160 cm är fullt tillräckligt. Dessutom behöver man inte krångla med förlängda bordsstativ då de flesta klarar att bära upp en skiva på 160 cm utan ökad risk för tippning.
Dock kan en 160’s bordsskiva med bredden 70 cm se lite väl långsmalt ut i matsalen, varför det är önskvärt att åtminstone ha en bredd på 80 cm.

Alltså, det blir aningen trängre längs en fyrkantig ”sexa”. Håll därför koll på stolarnas yttermått(tänk: om jag ställer stolen i en kartong; vilket innermått måste kartongen ha?). Lite vräkigare karmstolar kan med lätthet nå upp i 50-55 cm i bredd, och då blir bordet helt enkelt för kort för att kunna sitta normalt.

Restaurangbord för fyra personer

En ”fyra” har som standard en längd på 120 cm på inomhusbord. Det är precis vad som krävs för att placera två personer på bordets långsida. Alltså fyra personer totalt. Bredden är ofta 60, 70 eller 80 cm. 70 cm är den mest vanligt förekommande bredden. Men tänker man duka på bordets kortsidor, nockarna, så är bredden 70 cm alldeles för lite. Dukning på nocken kräver en bredd på minst 100cm om den skall vara permanent.

people holding sliced pizza
Det skall finnas plats för tallrikar, bestick, glas samt för eventuell mat som serveras apart.

Restaurangbord för två personer

En så kallad tvåa har av någon anledning getts standardmåttet 70×70 cm om det handlar om fyrkantiga bord eller 60 cm i diameter om det handlar om runda bord.

tvåor

Måttet 70×70 cm är bra om man indelat sin restaurang eller café i moduler om två personer. Bordet i sig kan om behov finnes också dukas upp till fler än två personer. Men om man har en verksamhet som ofta handlar om att dra om borden efter större sällskap blir den sammantagna längden på två 70-bord 140 cm. Säkert mer bekvämt för det sittande sällskapet, men ytterligare 20 cm död plats i restaurangen. Tio sammanslagna 70-bord stjäl helt enkelt en meter extra yta i matsalen.

Höjd_bord_sittdyna

Vad gäller höjden så är standarden för alla matsalsbord runt 72 cm, men även aningen högre varianter förekommer. Det skall finnas fri höjd på minst 30 cm från stolsdynan till bordsskivans underkant för att få maximal sittkomfort.